Bugun...


Talha DEMİRKAYA


facebook-paylasTAKVAYA ERDİREN ORUÇ NASIL TUTULMALIDIR ?
Tarih: 25-04-2020 18:27:00 Güncelleme: 25-04-2020 18:27:00


TAKVAYA ERDİREN ORUÇ NASIL TUTULMALIDIR ?

Soru: Oruç tutuyoruz da niçin takvaya eremiyoruz?

Hâlbuki âyet-i Kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç tutmak farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı ki takvaya eresiniz.” (Bakara sûresi, 2/183) Mutlak konuşulunca kemal kasdolunur. Oruç tutmak demek, kâmilce oruç tutmak demektir.

Orucun kâmili, kâmilin orucudur. ( salihlerin orucu)Oruç, kâmilce tutulacak ki kâmil neticeye ulaşılabilsin. Kâmil oruç, sadece mideye tutturulan oruç değil; göze, kulağa, dile, ele ve ayağa velhasıl bütün organlara tutturulan oruçtur. Yirmi dokuz veya otuz gün, bütün organlarımıza oruç tutturabilirsek kâmil oruç olmuş olur.

Orucumuz kâmil olunca neticede takvaya ermiş, muttakî olmuş oluruz. Orucun maksadı; oruç tutan mümini terbiye etmek, belli helaller bile haram edilerek (imsak, iftar arası) ömür boyu haramlara karşı oruçlu olmayı, Allah’a kulluk edebilirliği sağlamaktır. Allah’a kulluk edebilirlik, mümin kulu yasaklarından sakınabilecek, emirleri de yerine getirebilecek seviyeye ulaştırmaktır. Şu örnek konuyu anlamamızı kolaylaştıracaktır.

Doktor, kendisine gelen hastaya, “senin hastalığın şu, ilacın da şudur, şunlar da perhizindir /şunları yemeyeceksin şunları da yiyeceksin. Eğer perhize uyar, ilaçlarını da alırsan günü gününe hastalık gider, âfiyet gelir .Fakat perhizine uymazsan ne kadar ilaçlarını alsan da ilaçlar sana fayda vermez” der.

O doktor, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve vârisleri( âlimler ); hasta, biz müminleriz. Perhiz, yasaklar/haramlar ve emirler/farzlar ve vaciplerdir. İlaçlarlar, sünnet(teravih namazı gibi)ve müstehap olan zikirler ve dualardır. Büyük günahlardan yani haramları işlemekten, farz ve vacipleri terk etmekten sakınmadan tutulan oruçlar, kılınan namazlar küçük günahları bile affettiremiyor!!!

Ayet-i Kerîmede Rabbimiz şöyle buyurmuştur: “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli ( ikramı bol)bir yere sokarız” (Nisâ sûresi, 4/31) Hadîs-i Şerîfte de Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Büyük günahlardan kaçınılması halinde, beş vakit namaz, iki Cuma (günü) ve iki Ramazan (ayı), aralarında (işlenecek küçük) günahlara keffârettir.” (Müslim, Tahâret, 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 359.) Aynı manada değerlendirmemiz gereken şu Hadîs-i Şerîf de böyledir: “Yalan konuşmayı, yalan sözlerle amel etmeyi terk etmeyen kimsenin yemesini, içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8, Edep, 51; Ebû Dâvûd, Savm, 25; Tirmizî, Savm, 16.)

Diğer bir Hadîs-i Şerîfte şöyle buyurulmuştur: “Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan susuz ve açlıktan başka bir kazancı olmaz. Nice gece kalkıp nafile ibadet yapanlar vardır ki, bu kalkmasından ötürü uykusuzluktan başka bir kazancı olmaz.” (İbn Mâce, Sıyâm, 21.) Soru: Orucun keffaret olduğu günahlar, büyük günahlar mı, yoksa küçük günahlar mıdır? Bu konuda âyetin de hadîsin de hükmü nettir. İmâmü’l-Haremeyn Cüveynî buna, keffaret olan küçük günahlardır, diyor. Kadı İyaz ise bu Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatın mezhebidir, diyor. Büyük günahlara gelince, bunlara ancak tövbe veya Allah’ın rahmeti keffaret olur.

Aliyyü’l-Kâri ise, Allah’ın rahmeti ile de keffaret olur başka bir şeyle de, diyor. İmam'ı Nevevî de, günahlardan maksat, küçük günahlardır, eğer küçük günahları yoksa büyük günahların hafifletilmesi umulur; büyük günahları da yoksa dereceleri yükselir, diyor. (A. el-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtîh Şerhu’l-Mişkâti’l-Mesâbîh, Mekke 1992; IV, 542.) Şöyle de diyemeyiz: “Mademki böyle oruç makbul değildir, öyle ise niye tutayım ki?” Hayır orucunu tutmaya devam edecek.Taki oluncaya kadar.Dolayısıyla bu oruç, avamın orucudur ki orucunu tutmuştur, deriz.Hiç tutmazsa tamamen kaybetmiş demektir.

Farz'ı yerine getirmemiş olur.Yukarıda ideal olan esas olması gereken oruçtan bahsedildi. Her insanın zamanla daha zengin olmak gibi bir hedefi olduğu gibi ( bunun istisnaları da olabilir)Müminin de kalbinde havastan olma hedefi olmalıdır. Havas, Allah ve Rasûlünün yerdiği sıfatları terk eden, Allah ve Rasûlünün övdüğü sıfatlarla sıfatlanan ve takvaya ermiş kimsedir. İmam'ı Gazzali'ye göre bütün organlara tutturulan oruç havas orucudur. Rabbim cümlemize böyle oruçlar nasip eylesin.

Hayırlı Ramazanlar

Gönderi için Müftümüz Taslha Demirkayaya Teşekkür ederiz.Bu yazı 31434 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
YUKARI